This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Chính Sách Cookie.
Đặt Ngay
+81558720800
Đặt Ngay
  • 41395645
  • 41395622
  • 41395660
  • 84214761
  • 41395639
  • 41395625
  • 41395631

ĐẶT PHÒNG

Đặt Ngay

Nhật Bản rộng rãi và shuzenji Onsen tắm công cộng lớn nhất và tắm ngoài trời là phổ biến trọ

Hãy thưởng thức và thư giãn tại phòng tắm công cộng và tắm ngoài trời, mà tự hào có kích thước của nước nóng tên tốt nhất, mà tự hào có một truyền thống 1200 năm vào mùa xuân nóng shuzenji. Căn sự quyến rũ của "thư giãn", "Healing", "Harmony", "Takumi" Chúng tôi mong được chào đón tất cả mọi người.
Close